Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
An old woman who thinks that she is still fuckable.
The Queen of England is a triple-slut
viết bởi KKKKKEEEEENNNNNNNNNNYYYYY 31 Tháng mười, 2005
17 8