tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A man who has screwed your mom three times.
Todd is such a triple-toting mama-muncher.
viết bởi Nathaniel 20 Tháng mười, 2004