tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Tripletard is one step beyond retarded.
Dude did you see that new miley cyrus video? ...Yeah, that sledge hammer was tripletard.
viết bởi Stickee Fingaz 20 Tháng chín, 2013