tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Where you shit your pants, blow your load and get sick
I pulled a serious trism at a party last night
viết bởi daithi72 07 Tháng mười hai, 2013