tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
three sneezes in a row.
John's always doing a trisnex when he goes into bright sunshine.
viết bởi Craigr di Gioia 16 Tháng năm, 2009

Words related to trisnex

light photic sneeze reflex reflex sneeze sunshine