tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A person who hunts internet trolls and calls them on it.
Our site is troll free after our troll hunter Erik is done with them.
viết bởi GoMyTown's Erik 16 Tháng mười một, 2005