Top Definition
A misspelling of the word "trollop" which is an immoral or promiscuous woman; a prostitute.
Every student at Wellesley College is either a lesbian or a trollip. And when Hillary Clinton attended Wellesley, she wasn't a trollip.
#trollip #trollop #prostitute #whore #tramp
viết bởi Arty_V 09 Tháng sáu, 2007
The definition of a true Tramp and whore. Tramp and whore put together is a trollip.
Your mom is a trollip
#blah #bla #trollip #skank #tramp
viết bởi megan6902 24 Tháng tám, 2006
1.when one does something stupid
2.Hooker
3.YA mama
wat r u doing u fucking trollip?
idiot
viết bởi adam777777777 04 Tháng sáu, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×