tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
It's the action of riding a horse

Ex. My co-worker was trotteling on the horse
Ex. My co-worker was trotteling on the horse
viết bởi Teeter tot 07 Tháng mười một, 2013