tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Term used to refer to a female that has very large nipples, larger than a pancake you would get at a truckstop.
Judy had nipples like truckstop pancakes.
viết bởi mrduck 18 Tháng mười hai, 2003