tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A believer in the truth.
"Im not a conformist, or anything else. Im simply a truthisist, I believe in the truth."
viết bởi afdasfasdfas 07 Tháng năm, 2007