tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A rumor or gossip that is actually true.
I heard a truthor that Angelina Jolie & Brad Pitt had a baby.
viết bởi Shauna Meek 17 Tháng tám, 2006