tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Tsingtao Beer. Cheap chinese larger, comes in large 640ml bottles.
pass me a tsingy brah
viết bởi alan.a 07 Tháng mười, 2011