tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a term meaning the same as tight, awesome, wonderful, cool, spiffy, great!
Driving ferraris for a living would be tsite.
viết bởi w00t 11 Tháng năm, 2003