tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
1. A common navajo last name
2. a very uncommon first name within the navajo people
3. A drunken bastard
1. whats up john tsosie?
2. hi, tsosie yazzie
3. that fucking tsosie, hes always drinking.
viết bởi rezzie 01 Tháng năm, 2005