tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Describes a very stupid Greek woman.

Hey, Kristina is so tsoukalas!
viết bởi I hate Wednesday night 08 Tháng mười, 2008

Words related to tsoukalas

dumb greek kristina stupid