tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Greek slang for bitches , or girlfriends
I'm going out with my tsoules tonight
viết bởi BlachEcho762 08 Tháng mười, 2009