tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
greek traditional cake;
also describing the bad state of your testicles when someone is messing with your balls
Mas ta´kanes tsourekia re filaraki !
viết bởi salty 28 Tháng chín, 2003