tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
interjection signifying disapproval
"I didn't do my homework"
"Tssk!"
viết bởi Humpf 14 Tháng chín, 2013