tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Pretty Taiwanese girls that like books, reading and cameras.
Ian, that Tsyu speaks great English.
viết bởi Ianb. 24 Tháng tám, 2009

Words related to tsyu

books camera girl reading taiwan