Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
tipsy upon arrival
This is going to be so awkward so we definitely need to be t.u.a. to ease the tensions.
viết bởi K.Chase, V.Dwire, B.O'Neall 08 Tháng một, 2009
0 0