tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a tuba player that has a very visible moose knuckle.
Hey Betty, have you ever seen a tuba scoober that big?
viết bởi Robster455333 21 Tháng sáu, 2008