tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to hide or put away a gun
yo herre comes the cops tuck the D Eagle
viết bởi Krueger 20 Tháng hai, 2005