tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The name of a cul-de-sac with 7 Jewish people and 1 Asian.
Oh you live on that street with 7 Jewish people and 1 Asian.
viết bởi MDoggg 13 Tháng một, 2004