Top Definition
a connoisseur of vintage porn.
friend 1: I've never seen a video store with this much 1920s silent porn! Didn't you say you know the owner?
friend 2: Yeah, he's a real tufik.
#porn #vintage #connoisseur #silent films #old women
viết bởi Vintage Porn Association of America 14 Tháng năm, 2007
someone who keeps it real at all times. this person tends to be at odds with someone who keeps it casual.
friend 1: you see that guy over there?
friend 2: you mean the guy that keeps it real at all times?
friend 1: yeah, him. he's such a tufik.
friend 2: i agree.
#real #awesome #cool #funny #fresh
viết bởi tufik 13 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×