Top Definition
a connoisseur of vintage porn.
friend 1: I've never seen a video store with this much 1920s silent porn! Didn't you say you know the owner?
friend 2: Yeah, he's a real tufik.
viết bởi Vintage Porn Association of America 14 Tháng năm, 2007
1 more definition
someone who keeps it real at all times. this person tends to be at odds with someone who keeps it casual.
friend 1: you see that guy over there?
friend 2: you mean the guy that keeps it real at all times?
friend 1: yeah, him. he's such a tufik.
friend 2: i agree.
viết bởi tufik 13 Tháng năm, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×