tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
short for "bu tugly" (butt ugly)
Where did you find such a tugly dog?
viết bởi Willichan 16 Tháng mười một, 2013