tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The bellybutton. Can often be peened with fingers, peens, or phalic objects.
Stop peening my tumbutton.

Oh yeah, peen my tumbutton harder.

My tumbutton has lint in it.
viết bởi Trihornasaurus 18 Tháng tư, 2005