tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
weird mother fucker that comes to skool every day high! and calls him self turangus-mo-far
Seth Veller
viết bởi stu west 02 Tháng năm, 2003