tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The smell of shit vibrating off a loved ones brown fury tongue.
Don't breath turd tongue, its like luggage point!
viết bởi red dread 16 Tháng năm, 2014

Words related to turd tongue

bad breath breath shit tongue turd