tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When going to the toilet to make no. 2 (taking a dump)
I'll be there i five .. Just have to turn a vase first
viết bởi repsakcb 19 Tháng tám, 2010