tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Bahamian term for a person who decided to snitch.
Muddo dread, you hear ya boy turn crown on dem niggas?
viết bởi gutty 25 Tháng một, 2008

Words related to turn crown

crown pig snitch squeel stool pigeon work fa da man