tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
(v.) To make something with little use profitable.
I can turn lead into gold.
viết bởi Kung-Fu Jesus 18 Tháng sáu, 2004