tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
shit on someones chest
he turned the dukes on his girlfriend, then she continued to rub the poo all over her chest.
viết bởi Bill 02 Tháng mười, 2003
 
2.
shit on someones chest
he tried to turn the dukes on his girlfriend, but needed to take laxatives first
viết bởi Bill 02 Tháng mười, 2003