tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
something that women do to piss men off when they need ice.
Women: I am turning off the ice maker
Man: WTF?!?
viết bởi Master Link 07 Tháng mười, 2010