tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a really large pile of crap
"hey i have to go take a turnmire"
viết bởi john smith 21 Tháng ba, 2005