Top Definition
1. The ability to move stylishly through the ever-so-awkward turnstiles.

2. The sudden turning of something from boring to stylish.

3. Clumsy, gangly, or somehow resembling a turnstile.
1. He rides the subway every day... I guess that's why he's so turnstilish.

2. High-waisted skirts?!?! How turnstilish!

3. Poor Sam... he was so tall and skinny that he stayed turnstilish until his 15th birthday.
#turnstyle #turnstile #turnstylish #turnstilish #turn stile #turn style #turn stylish #turn stilish #turn #fashion #clumsy #gangly #awkward #klutzy #style #practice
viết bởi AllieCakesMuffinlegs 19 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×