Top Definition
1. The ability to move stylishly through the ever-so-awkward turnstiles.

2. The sudden turning of something from boring to stylish.

3. Clumsy, gangly, or somehow resembling a turnstile.
1. He rides the subway every day... I guess that's why he's so turnstilish.

2. High-waisted skirts?!?! How turnstilish!

3. Poor Sam... he was so tall and skinny that he stayed turnstilish until his 15th birthday.
viết bởi AllieCakesMuffinlegs 19 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×