tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
The epitome of fail.
Wow, turnz is really burnzing.
viết bởi soleazy 04 Tháng mười hai, 2008

Words related to turnz

fail sollis ut ut04