Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
my dog and a famous dinosour hunter
turoc was one crazy ass dino hunter.
viết bởi krystle 18 Tháng ba, 2004
2 7