Top Definition
a woman has their eye on someone they want to fuck. tv stands for twat vibe. the stooges song is about it.
Bob: Hey Charlie, Mary has the tv eye on you
Charlie: Yeah, I know.
viết bởi Zak Hall 05 Tháng hai, 2005
Twat-vibe eye: to give a dime (def. no 2)... a floss (look)!
For a female to get 'churpsed', or 'flagged' by a male.
I have my TVeye on you!
#sex #hots #girls #ubersexy #twat
viết bởi hammer---;, hytham 12 Tháng tư, 2007
The dry, irritated condition your eyes achieve from watching too much television. See also Internet eyes, Playstation eyes, XBox eyes.
Man, I stayed up to watch that Charmed marathon. I had TV eyes from hell.
#tv #eyes #red #irritated #dry #television #eyse
viết bởi MrSmartyPants 16 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×