tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
like twat
god look at that boy over there he's such a twasser!
viết bởi M 09 Tháng năm, 2004

Words related to twasser

twat