tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a vagina fart. usually after sex.
"What was that noise?"
"Oh, sorry, just a twat poof."
viết bởi feefee 04 Tháng tư, 2005