tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a womans pubic hair also known as a gorilla salad
come on love show us your twat thatch
viết bởi hugh jass 23 Tháng chín, 2003
 
2.
the hair over a womans vigina
dude, that girl a major twat-thatch!
viết bởi Shagthatch99 17 Tháng mười, 2005