tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A big fat pussy who is afraid to do anything!!!
Stop being a twaut Henry and go talk to that girl!
viết bởi Mikenice 06 Tháng chín, 2007
 
2.
The intamate region of the vagina area.
Tell that twaut to get the f*+king jelly.
viết bởi saintjock 08 Tháng mười hai, 2008