tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Someone who always wears tweed jackets.
That man loves tweed, he's a total tweedophile.
viết bởi Roopybabe 22 Tháng mười một, 2013