tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n. vagina, esp. that of young girls. Based on tween.
I bet that tween has a pretty tight tweent.
viết bởi Tweener 05 Tháng hai, 2005

Words related to tweent

tween