tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
2.
N:Twitter speak for people.
Them my mofo tweeples!
viết bởi BLuTink78 29 Tháng sáu, 2009
 
1.
People who use twitter.com.
All the lonely tweeple, where do they all come from? All the lonely tweeple, where do they all belong?
viết bởi BrianBCarter 15 Tháng tư, 2008