tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
One who farts in the bath tub and bites the bubbles.
Mike (Waynes World) Meyers is the tweerp on Saturday Night Live.
viết bởi roman 20 Tháng mười một, 2003