tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
That feeling one gets when spending too much time tweeting and reading tweets.
I have such a tweetache right now!
viết bởi b7239 26 Tháng một, 2013