Top Definition
Posting many "tweets" on twitter (sometimes facebook) in rapid succession, whether said tweets were important/relevant or not.
JoeBloggs: I just ate a piece of cake (10 seconds ago)
JoeBloggs: That was damn good cake (7 seconds ago)
JoeBloggs: Damn, now I'm thirsty, might get a drink (3 seconds ago)
JoeBloggs: Mmm, pepsi. Goes down good (just now)

That, ladies and gentlemen, is an example of tweetarrhea
#tweet #twitter #tweetarrhea #post #tweets #facebook
viết bởi madmikeone 21 Tháng mười, 2009
A condition caused by sending too many status updates on a social network over a short period of time. See tweet diarrhea
Dude, 45 tweets in a half hour? You've got tweetarrhea. I'm unfollowing you.
#facearrhea #spacearrhea #twitarrhea #tweetarrhia #tweetarhia
viết bởi Jimathan 13 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×