Top Definition
Posting many "tweets" on twitter (sometimes facebook) in rapid succession, whether said tweets were important/relevant or not.
JoeBloggs: I just ate a piece of cake (10 seconds ago)
JoeBloggs: That was damn good cake (7 seconds ago)
JoeBloggs: Damn, now I'm thirsty, might get a drink (3 seconds ago)
JoeBloggs: Mmm, pepsi. Goes down good (just now)

That, ladies and gentlemen, is an example of tweetarrhea
viết bởi madmikeone 21 Tháng mười, 2009
A condition caused by sending too many status updates on a social network over a short period of time. See tweet diarrhea
Dude, 45 tweets in a half hour? You've got tweetarrhea. I'm unfollowing you.
viết bởi Jimathan 13 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×