Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The quantity of Crack one can by for $20.
*Psst!* Can you spot me a twenty piece until I get my ontario works
viết bởi -30- 12 Tháng năm, 2005
7 2

Words related to twenty piece:

jums crack jum ontario works rizzy rock