tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
This number is a favorite of Zeus and Hitler
Zeus loves twenty three so much he will kill you for it.
viết bởi Brianrocksnow 08 Tháng mười, 2007